Trainingen

U bent altijd welkom voor twee gratis proeflessen bij Oranda Ryu. Na de proeflessen wordt in overleg met leerling, docent, ouders of verzorgers gekeken of de leerling geschikt is voor de sport. Wij trainen 4 dagen in de week, de exacte trainingstijden kunt u vinden in het onderstaande schema. Meer informatie over het lesaanbod kunt u vinden via de links in de bovenstaande plaatjes. Wij zien u graag verschijnen in onze Dojo!

In de door de gemeente Overbetuwe (wettelijke) aangegeven schoolvakanties is de Dojo gesloten.

Maandag

Okinawa Kobudo: 19.00 – 20.00 uur.
Qi Gong, Zazen en Koh Kyo Ho: 20.00 – 21.00 uur.

Woensdag

Kempo voor Grote Draken van 8 t/m 11 en pupillen van 12 t/m 13 jaar: 18.00 – 19.00 uur.
Sport Warrior (sparren met soft wapens, voor elke leeftijd): 19.00 – 20.00 uur.
Kempo voor 14 jaar en ouder: 20.00 – 21.00 uur.

Vrijdag

Roterende Wapentraining: 18.00 – 19.00 uur.
Okinawa Kobudo: 19.00 – 20.00 uur.

Zaterdag

Kempo Kleine Draken van 4 t/m 7: 9.00 – 10.00 uur.
Kempo Grote Draken, pupillen, junioren en senioren: 10.00 – 11.00 uur.
Kempo en Kobudo wedstrijdtraining: 11.00 – 12.00 uur.
Martial Arts Fitness: 12.15 – 13.15 uur.

Privé trainingen op afspraak via Shihan Codi. Mogelijkheden 7 dagen per week.

Kosten:
Contributie voor leden van 6 t/m 13 jaar bedraagt € 14,- per maand bij 1 uur trainen per week. Contributie voor leden van 14 jaar en ouder bedraagt € 19,- per maand, bij 1 uur trainen per week. Elk uur extra trainen binnen dezelfde sport of kunst kost op maandbasis € 8,- (€ 2 per extra lesuur). Indien een lid een tweede sport beoefent binnen Oranda Ryu wordt het basisbedrag van de tweede en volgende sporten € 10,50.

Betaling contributie:
De jaarlijkse contributie is verdeeld over 4 kwartalen van drie (3) maanden, in financieel gelijke delen. Het eerste kwartaal begint op 1 januari, het tweede kwartaal op 1 april, het derde kwartaal op 1 juli en vierde en laatste kwartaal op 1 oktober. De contributie van elk kwartaal dient voor de eerste van elk kwartaal gestort te zijn op rekening NL03 INGB 0009 5131 44 van Oranda Ryu.

Beëindiging lidmaatschap:
Indien een lid besluit om het lidmaatschap te beëindigen bij Oranda Ryu, dan dient dit schriftelijk te gebeuren aan het bestuur van Oranda Ryu. Melding tot beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal één maand voorafgaande het nieuwe kwartaal te gebeuren.