Oranda Ryu no Okinawa Kobudo

Oranda Ryu no Okinawa Kobudo is een wapenkunst welke is samengesteld uit leerstof van verschillende Ryu (scholen). Oranda Ryu is van mening en heeft uit ervaring geleerd dat, indien men het beste neemt van deze Ryu, het leerprogramma dan een optimaal studieprogramma kan zijn voor haar leerlingen indien het geheel methodisch en didactisch verantwoord opgesteld is.

Het Oranda Ryu no Okinawa Kobudo systeem maakt gebruik van de kennis van het:

  • Matayoshi Ryu,
  • Nishiuchi Ryu,
  • Oranda Ryu.

Het Oranda Ryu Okinawa Kobudo programma behandelt onder andere:

  • Kihon: basisleerstof,
  • Kata: vormen, uitgevoerd met 13 verschillende wapens,
  • KumitĂ©: wapenkunst, vechten met softwapens en gezichtsbescherming,
  • Koh Kyo Ho: ademhalingstraining,
  • Shinpan: opleiding tot scheidsrechter,
  • Wapenkunde: maken en herstellen van wapens,
  • Theorie: uitgebreide theoretische kennis.


Oranda Ryu no Okinawa Kobudo kan beoefend worden vanaf de leeftijd van 8 jaar.